CRM Recruitment

CRM binnen recruitment

Customer Relations Management (CRM) wordt in vrijwel alle branches ingezet om te besparen, te groeien en te professionaliseren. Door klant- en verkoopgegevens accuraat en gestructureerd vast te leggen en klantcontact te documenteren wordt informatie gewonnen die verkoop- en groeikansen inzichtelijk maakt. Vertaald naar recruitment dient CRM om inzichtelijk te maken waaraan de ideale kandidaat voor een vacature moet voldoen, maar ook welke vacatures het best bij specifieke kandidaten passen.
CRM heeft hier dus een dubbelrol. Zowel de opdrachtgever als de kandidaat zijn vanuit CRM oogpunt ‘klant’. Om deze reden wordt CRM vaak gecombineerd met een Applicant Tracking System (ATS).

CRM software voor recruitment

Er zijn enorm veel softwarepakketten op de markt die CRM faciliteren. Zowel online als offline applicaties voorzien de gebruiker van een veelheid aan opties om klantcontact, verkoop en follow-up te loggen en gedetailleerde analyses uit te voeren. Toch wordt het gebruik van een CRM systeem door veel gebruikers als belastend en tijdrovend ervaren. Dit is gedeeltelijk te verklaren vanuit het feit dat veel applicaties ontworpen zijn om met zo min mogelijk moeite aan zoveel mogelijk afnemers de meest gebruikelijke opties te bieden. Hierdoor worden workflows vaak opgelegd aan de gebruiker, terwijl de gebruiker het meest gebaat is bij een systeem dat de workflows binnen het bedrijf weerspiegeld.

Recruitment software

Eigenlijk moet een CRM systeem gecombineerd worden met andere applicaties om tot een volledige bedrijfsuitvoering en zinvolle analyses te komen. Hoewel er softwarepakketten op de markt zijn die verschillende bedrijfsapplicaties voor branchespecifieke werkprocessen combineren, voelen die vaak log aan. Bovendien dicteert in veel gevallen de software de manier van werken aan de gebruiker in plaats van andersom. Juist in recruitment is maatwerk daarom eigenlijk onmisbaar. Niet alleen om efficiënt en klantgericht te kunnen werken maar vooral ook vanwege de enorme dynamiek en hoge service-eisen binnen de branche.

Modulaire bedrijfsapplicaties

Hoewel veel aanbieders van bedrijfsapplicaties beweren maatwerk te leveren, zijn er maar weinig waar de gebruiker bepaalt hoe zijn applicatie is opgebouwd. Door verschillende optionele modules met elkaar te combineren wordt als het ware Recruitment Software gebouwd. Hierbij wordt de indruk gewekt maatwerk te leveren. Veel aangeboden modules zijn echter vaak net zo restrictief als losstaande applicaties en staan dus niet in dienst van de gebruiker.

Maatwerk

Spheeres streeft ernaar om software te leveren die maximaal aansluit op de bestaande werkprocessen. De database en gebruikersinterface worden rond deze processen opgebouwd en aangevuld met query’s, plug-ins en rapportagemogelijkheden om de gebruiker in diens werkprocessen te ondersteunen. Dat is pas echt maatwerk. Hoe wij dat doen lees je hier.