top of page
Metaalbewerker

Flexibiliteit in de metaalbewerking

De gangbare softwaresystemen knellen

Metaal bewerkende bedrijven botsen tegen de grenzen aan van de gangbare systemen te groot, te star en te veel gericht op standaardproductie en niet op projectmatig werken. Met dit als uitgangspunt is MetalSpheeres ontwikkeld samen met metaalverwerkende bedrijven en consultants uit de markt. Het low-code platform Spheeres borgt de flexibiliteit. 

Het ontbrekende gereedschap

Materiaalbeheer en maatvoering

De basis van een goedwerkend systeem is de materialen database. Wat wordt ingekocht, wat op voorraad, wat voor marges, etc. Maten van materialen worden automatisch omgerekend. Er is een voorraadeenheid (bijv m, m2, …), een inkoopeenheid (staf 2m of plaat 2m2) en een productie-eenheid (cm, mm).

Receptuur en voorcalculatie

Receptuur

Metaalbewerking

Recepturen en voorcalculatie

Recepturen zijn de basis van veel productieprocessen en van productieorder en de shopfloorcontrol. De volgorde van bewerkingen, benodigde machinetijd en menstijd resulteren in een voorcalculatie.

Geef de maten in en berekend wordt hoeveel inkoopeenheden (bijvoorbeeld: hoeveel stuks komen uit een m2) ingekocht moet worden. Direct wordt de voorraad afgeboekt in de reserveringen.

Offerte en verkooporder

Op basis van een receptuur kunnen gestaffelde offertes gemaakt worden. MetalSpheeres berrekent de receptuur voor de ingebrachte aantallen. Is de offerte geaccepteerd dan wordt automatisch een verkooporder aangemaakt.

Assetbeheer

Assetbeheer

Productieorder en productieplanning

Op basis van de verkooporder worden productieorders aangemaakt. Wordt er met recepturen gewerkt dan kan dagelijks automatisch een productieplan gemaakt worden. In de shopfloor schermen ziet de machine operator wat er van hem verwacht wordt. De operator kan bestede tijd, geproduceerde hoeveelheid en afval registreren.

Inkooporder

Inkooporders kunnen aangemaakt wordt op basis van besteladviezen (voorraadhoudende artikelen) of wat er maar nodig is op basis van de verkooporder.

De inkoop kan op basis van inkoopeenheid (bijv. staf 6m) of gewicht (bijv. 3 ton). Omrekentabellen van gewicht naar voorraadeenheid kunnen worden ingevoerd.

Productie en productplanning

Productie en productplanning

"Wij zijn gewend om meetbaar waarde toe te voegen aan een bedrijf. Een voorbeeld? Bij een bedrijf dat verlies leed zijn we in house met de voeten in de klei pardon metalvijlsel bezig om te zorgen dat er omzet gegenereerd wordt."

Maarten - Vosteq Innovations B.V.

"mails met een akkoord op een tekening zijn van extreem groot belang. Zo’n akkoord moet hangen aan de opdracht voordat de klus de productie in gaat"

Gereedschapsbeheer

Het instelcentrum neemt een belangrijke plaats in. Gereedschappen zitten in de ketting van de machine of moeten samengesteld worden. De opdracht voor het samenstellen wordt gegenereerd door Spheeres als stap in het productieproces. Je houdt de slijtage bij en kan een vervangingsplanning maken. Geen stilstand doordat een machine niet ingezet kan worden. 

Gereedschapbeheer

Gereedschapbeheer

Shopfloor

Shopfloor

De shopfloorcontrol stuurt machine operators en voedt de nacalculatie. De operator ziet op Ikea-style plaatje de bewerkingen die hij moet uitvoeren en de te verbruiken materialen. Bij afmelding zijn de uren geregistreerd en volgt de volgende stap in het productieproces. 

Shopfloor

Flexibel factureren

Bepaal zelf hoe je wilt factureren. Je kiest het factuurschema wat past. Goed om te weten dat dit makkelijk gaat en een aanbetalingsfactuur geen extra moeite kost. De voortgang van het project bepaalt de facturatie. Journaalposten worden doorgepompt naar het boekhoudpakket. Maximaal gemak met een Mollie integratie en koppelingen met Exact Online en SnelStart.

Dasboard/BI

Dashboard/BI

De medewerker in de productiehal heeft op een tablet alle informatie voor een opdracht. De manager heeft zicht op de KPI’s en kan via drilldown, slicing en dicing steeds meer detail zien.

Dasboard/BI

Koppelingen

Voer 1 keer gegevens in dankzij de vele koppelingen. Standaard met Outlook, Word, Excel en Exact Online. Optioneel met onder andere CAD-software, Kardex, SnelStart en Mollie.

Koppelingen

Koppelingen

MetalSpheeres - De oplossing voor metaalbewerkingsbedrijven 

De top tien redenen om vandaag nog over te stappen naar MetalSpheeres

 • Totaalpakket voor de branche

 • CRM - Forecast

 • Projectmatige productie

 • Shopfloor

 • Onderhoud/assetmanagement

 • Gereedschapsbeheer

 • Gestandaardiseerd artikelbeheer

 • Koppelingen met o.a. Solidworks, Limis

 • Flexibel door grafische designers

 • Rapportage op basis van BI
   

 "in het bedrijf hangen grote schermen met de kerngegevens en een camera gericht op de CNC machines. Zo hebben we direct zicht op alles wat er toe doet"

MetalSpheeres is de oplossing die jouw organisatie helpt met een veelheid aan functionaliteiten

Of het nu gaat om gereedschapsbeheer, voorraadbeheer, productieplanning, productiebewerkingen, recepturen, voorcalculatie, het omrekenen van lengte en oppervlakte eenheden of het inkopen per kilo.

"Flexibiliteit is onmisbaar voor de margeberekening"
bottom of page