Low-code

Software op maat

Low-code oplossing

Met grafische designers worden de schermen en workflows en als dat nodig is zelfs de hele databasestructuur aangepast. Spheeres past daarmee in de trend die marktonderzoeksbureaus als Gartner en Forrester Research onderkennen. Ontwikkelingen in de wereld, die een impact hebben op de bedrijfsvoering van een organisatie gaan in een steeds hoger tempo. Organisaties en hun software moeten om daarbij aan te haken of liefst nog op vooruit te lopen snel en eenvoudig aanpasbaar zijn. 

BannerObject1
LOW-CODE OF NO CODE

Een Spheeres oplossing naar jouw wensen!

Platform-as-a-Service (PaaS) of Low-Code Application Platform (LCAP) zijn de kreten of zonder afkortingen te gebruiken low-code of no-code. Oftewel met weinig of geen programmeren (code). Dit komt er bij Spheeres op neer dat in een directe wisselwerking met een consultant het systeem wordt aangepast naar jouw wensen. Zonder programmeurs of maatwerk dat onderhouden moet worden. Dus ook zonder de daarbij horende hoge kosten, lange doorloop en moeizame communicatie. Onderzoek bevestigt verder dat low-code software ook nog eens doorgaans een hogere kwaliteit oplevert.

Low-code software wordt meestal ingezet om snel kleinere en meer front-end applicaties te bouwen. Spheeres is een bedrijfsapplicatie. Het is de kern of zo je wilt het hart van de automatiseringsomgeving. Het omvat CRM, projectmanagement, klachtbeheer en ERP. Het integreert agenda, tijdschrijven, mails, mailingen, documentbeheer en rapportage. Spheeres, omdat de dynamische omstandigheden vragen om continuous improvement.

Think big, start small, scale fast Durf groot te dromen en snelle stappen te zetten

Schaalbaar … in functionaliteit

Begin met CRM met als stip op de horizon dat alle processen ondersteund worden. Laat de organisatie wennen aan het werken met één centrale plek voor relatiebeheer, agenda en document. Rol vervolgens stap voor stap functionaliteit uit van projectmanagement tot servicemanagement en productie.

Schaalbaar … in aantal gebruikers

Spheeres draait in de cloud en eenvoudig kunnen gebruikers worden toegevoegd. Moeten externe contacten, zoals klanten of partners toegang hebben? Het security model van Spheeres biedt ongekend veel variaties. Geef klanten toegang tot hun gegevens of biedt leveranciers de mogelijkheid om hun artikelgegevens te uploaden

… en schaalbaar in opslagcapaciteit

Worden er veel grote documenten opgeslagen? Bijvoorbeeld 3D tekeningen. Inzet van een speciale, naadloos geîntergreerde documentenserver zorgt ervoor dat ook de toegang tot deze documenten door de security van Spheeres wordt bewaakt.

Weten wat Spheeres voor jou kan betekenen?

Wil je meer weten over wat Spheeres voor jouw organisatie kan betekenen? In een sessie laten we dat graag zien! Heb je specifieke wensen? Geef deze van te voren door dan passen we Spheeres alvast wat aan.

Partners gezocht!

Lever je een pakket dat je wil vernieuwen?
Maak een afspraak om door te nemen wat de mogelijkheden zijn.

Heb je specifieke branchekennis en wil je een systeem ontwikkelen? Wij zoeken partners en bekijken graag de mogelijkheden met jou. Combineer jouw branchekennis met de flexibiliteit van Spheeres.

Een voorbeeld hiervan biedt Corsearch. Deze marktleider in anti-piracy, met 77 van de Fortune 100 bedrijven als klant, heeft op het platform van Spheeres een casemanagement systeem ontwikkeld.